Общи условия

Настоящият документ съдържа Общите условия за използване на предоставените от „Братя Трейман“ ООД продукти и услуги на потребителите в онлайн магазин fodari.com и урежда отношенията между „Братя Трейман“ ООД и потребителите.

При изпращане на поръчка се счита, че потребителят е запознат и съгласен с Общите условия за ползване на онлайн магазин fodari.com. В Общите условия са описани всички въпроси, касаещи дейността на онлайн магазин  fodari.com

ЧАСТ ПЪРВА – Общи условия за потребителите

1. Чрез регистрацията в онлайн магазин fodari.com, потребителите се съгласяват с изложените по-долу Общи условия за предоставените услуги от фирма „Братя Трейман“ ООД.

2. Приемайки Общите условия, потребителите, които са регистрирали потребителско име и парола, изрично се съгласяват предоставените от тях ЛИЧНИ ДАННИ (включително избраните потребителско име и парола), да бъдат обработвани от fodari.com по електронен път при доставка на поръчани стоки или услуги.

3. Братя Трейман ООД не носи отговорност за картинки или снимки, както и всички други обекти в онлайн магазина, попадащи под защитата на патентното и авторското право, предоставени от потребителите, с цел изпълнение на поръчка на продукти и/или услуги, предлагани в електронния магазин fodari.com. Умоляваме носителите на права, касаещи материали, предоставени от нашите потребители, да ни уведомят своевременно за това, като представят необходимите доказателства, след което тези материали ще бъдат премахнати от онлайн магазин fodari.com.

4. Братя Трейман ООД си запазва правото да променя настоящите Общи условия.

ЧАСТ ВТОРА – Общи условия, свързани с изработка на продукти по проект на потребителите

1. Изпълнител по договора за изработка е фирма Братя Трейман ООД

2. Клиент е всяко лице, регистрирало се в онлайн магазин fodari.com, управляван от Изпълнителя, направил валидна поръчка чрез попълване на заявка и изпращане за изработка.

3. Онлайн магазин е интернет сайтът с домейн fodari.com, собственост на Изпълнителя.

4. Предметът на договора е изработката на щампа върху избран от онлайн магазина артикул.

(1) Артикулите, върху които може да бъде изработена щампа, са изброени по размер, разцветка и вид в съответния раздел на онлайн магазина fodari.com, и се предоставят от Изпълнителя, като стойността им се включва в общата стойност на договора.

(2) Комбинацията щампа-артикул е по проект на клиента. Електронният магазин разполага с разнообразие от артикули и услуги, от които поръчващият може да избира.

5. Изпълнителят се задължава да извърши възложеното му в срок до 2-5 работни дни от сключване на настоящия договор.

6. Цената на готовия продукт се калкулира от дизайнера „по Ваш дизайн“. Ако има промяна в цената, Изпълнителят е задължен да уведоми потребителя в рамките на 24 часа от постъпването на поръчката. За всички останали продукти в електронния магазин, цените също са посочени.

7. Възможните начини за плащане са:

(1) Чрез наложен платеж на куриерската служба, извършваща доставка.

(2) По изрично съгласие на поръчващия, чрез предварително предплащане по уговорен от страните начин.

8. Получаването на готовия продукт може да се извършва чрез куриерска фирма, единствено и само до населените места, които куриерската фирма обслужва, или чрез наложен платеж при взимане на поръчката от магазина ни на адрес гр. София, ул. Граф Игнатиев № 4. Изпълнителят не носи отговорност при забавяне по вина на куриерската фирма.

9. Договорът за поръчка се счита за сключен от момента на изпращане на поръчка до Изпълнителя, като поражда правните последици, предвидени в българското законодателство, както и следните права и задължения:

 Права и задължения на Изпълнителя

10. Изпълнителят се задължава да извърши срещу възнаграждение поставянето на щампа върху избран от потребителя артикул, проект за щампа по реда и условията в настоящия договор.

11. Изпълнителят си запазва правото да калкулира крайната цена чрез алгоритъм, предоставен в онлайн магазина fodari.com.

12. Изпълнителят си запазва правото да отказва да изпълни поръчки, свързани с печата на забранени от закона символи, както и такива, пораждащи агресия и дискриминация.

 Права и задължения на Поръчващия

13. Поръчващият има право да получи изработения артикул по реда и условията на настоящия договор.

14. Поръчващият се задължава да заплати цената, с която се е съгласил при изпращане на поръчката.

Нередности, връщане, обезщетение

15. Изпълнителят не носи отговорност за качествата на готовия продукт, пряко зависещи от проекта, предоставен му от поръчващия, а именно:

  • некачествена щампа в следствие на некачествена картинка, предоставена от поръчващия.
  • неприемлив външен вид на продукта, в следствие на чисто естетически несъответствия, произхождащи от проекта, предоставен от поръчващия чрез функционалността „по Ваш дизайн”.
  • както и други, неизброени по-горе.

16. Изпълнителят се задължава да поправи нередностите, в следствие на некачествена изработка, по един от следните начини, избран от поръчващия:

(1) Чрез изработка на нов продукт по същия проект за сметка на Изпълнителя.

(2) Чрез изработка на артикул по нов проект на същата стойност.

(3) Чрез отстъпка при избор на артикул.

(4) Чрез връщане на сумата, платена по договора.

17. Поправката на нередностите от Изпълнителя става в 15 дневен срок, след потвърждаване от негова страна, че признава нередността да е по негова вина.

18. Оценката за произхода на нередността по готовия продукт се извършва на база на изпратена снимка с предполагаемата нередност от Поръчващия на Изпълнителя.

19. Отказът на Поръчващия да приеме доставения му от куриерската служба продукт, изработен от Изпълнителя по негов проект, се счита за неизпълнение на настоящия договор, като в този случай Изпълнителят има право на обезщетение в двоен размер на цената на настоящия договор.

20. На основание чл. 55 ал. 2 от Закона за защита на потребителите, Изпълнителят си запазва правото да откаже връщане на стоката, извън случаите на нередности по вина на Изпълнителя, описани в настоящия договор.

Цени и начин на плащане

21. В цената не е включено предоставяне на файл на изработения от Изпълнителя проект, поръчан от клиента, а само изработката на самия продукт и неговото ползване за нуждите по изпълнение на настоящия договор.

22. Изключение се прави тогава, когато Потребителят е изявил изрично желание да заплати за предоставяне на файловете в съответния формат, необходим за тяхното ползване от трето лице.

23. Потребителят може да заплати задълженията си по банков път или в брой, срещу издаване на съответен документ за плащане.

24. Изпълнителят заплащата задълженията си към Потребителя в брой или по банков път срещу съответен документ за плащане в срок предварително, посочен в договора.

Всички незасегнати въпроси в настоящите Общи условия се решават лично между Потребителя и Изпълнителя.